EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...

PRZYMIERZE CZERWONEJ CHMURY - JAK OSIĄGAĆ WYNIKI PRZY RESPEKTOWANIU WSPÓLNYCH WARTOŚCI

Kategoria: Rozwój osobistyCzas trwania: 4 GODZINYTyp: Szkolenie grupoweCena: do uzgodnienia
Paweł Chabros, Business, Zarządzanie, Rozwój osobisty, Sprzedaż
Paweł Chabros
(0 opinii)
Business
ZarządzanieRozwój osobistySprzedaż

Opis szkolenia

Przymierze Czerwonej Chmury – moja autorska Interaktywna Gra Szkoleniowa - oparta jest o Metodę Interactive Learning Experience. Pozwala ona na trwałe zmiany postaw poprzez zrozumienie konsekwencji wyboru zachowań i zaakceptowanie odpowiedzialności za swoje wybory. Polega na zaangażowaniu uczestników w scenariusz, w którym każdy z nich ma do odegrania pewną rolę i misję do spełnienia.
Podczas takiego Doświadczenia – pierwsza część gry, uczestnicy podejmują decyzje i działają w sposób, w jaki robią to zwykle w swojej codziennej pracy. Dzięki temu gra staje się lustrzanym odbiciem ich obecnych, mniej lub bardziej, pożądanych zachowań. Doświadczenie przebiega według zaplanowanego scenariusza, który przenosi uczestników do czasów podbojów Dzikiego Zachodu.
W fazie analizy i podsumowania – druga część gry, ma miejsce dyskusja (Refleksja) na temat tego co się wydarzyło, a także na temat podjętych decyzji, działań i ich konsekwencji. Poprzez analogie i przykłady z realnego świata (Przełożenie) uczestnicy mogą nakreślić konkretne zmiany, które pomogą im zwiększyć skuteczność działania (Punkt wyboru).
Podsumowanie jest dostosowane do realiów uczestników, po to by dostrzegli oni jak najwięcej analogii pomiędzy grą a ich rzeczywistością, a w konsekwencji udoskonalili sposoby działania.
Scenariusz:
Jest rok 1866 - okres rozkwitu potęgi Przymierza rdzennych Indian z Plemienia Siouxów, osiadłych na terenach wielkich równin Ameryki Północnej. Dowodzi nimi Czerwona Chmura - wielka postać wśród Indian, wspaniały wojownik, który od lat czuwa nad dobrobytem swojego ludu. Wobec zagrożenia ze strony osadników oraz powodowanych gorączką złota poszukiwaczy, którzy wdzierają się na rdzenne tereny Przymierza, zachodzi konieczność konsolidacji wszystkich szczepów, By to osiągnąć Czerwona Chmura potrzebuje pomocy mądrych i roztropnych wodzów, którzy pomogą mu podejmować światłe decyzje. Zachowując odwieczne tradycje Przymierza i kierując się wskazaniami wielkiego Ducha Mądrości, Czerwona Chmura w każdym roku indiańskim zwołuje Wielki Krąg, który ma podejmować najważniejsze decyzje. Dla każdego szczepu wchodzącego w skład Przymierza jest jedno miejsce w Wielkim Kręgu. Aby wprowadzić swojego przedstawiciela do Wielkiego Kręgu trzeba pomyślnie przejść wszystkie próby wymagane w pradawnej regule Ducha Mądrości.
Cel gry:
Kwalifikacja do Wielkiego Kręgu wiąże się z osiągnięciem konkretnego poziomu dobrobytu dla swojego szczepu w handlu z innymi szczepami i jednoczesnym przejściu Próby Cnót Głównych. To sprawdzian „Odwiecznych Obyczajów Indian” (takich jak: zdobycie zaufania innych, uczciwe i etyczne działanie, docenianie i szanowanie innych). Odpowiedni wynik tej próby gwarantuje uczestnictwo w obradach Wielkiego Kręgu i oznacza prestiż, autorytet, władzę, wiedzę i szacunek innych. Jest on zasadniczym celem gry. By ten cel osiągnąć uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami komunikacji, negocjacji i dzielenia się informacjami oraz budowania relacji interpersonalnych.
Zadanie niełatwe...Jak pogodzić interesy własnego szczepu z budowaniem dobrych stosunków z innymi plemionami?
Poprzez grę uczestnicy odkryją w jaki sposób:
  • Osiągać wyniki biznesowe przy respektowaniu wspólnych wartości
  • Wzmacniać zaufanie i wzajemny szacunek w zespole
  • Negocjować, wykazywać się elastycznością i współpracować ze sobą
  • Otwarcie się komunikować, budować relacje i rozwiązywać problemy
  • Realizować cele z pełnym zaangażowaniem, w warunkach dużej zmienności i niepewności
  • Uzyskiwać i wykorzystywać informacje, by osiągnąć maksymalną efektywność
  • Zmieniać postawę MY-ONI na MY-RAZEM
Grupa docelowa:
Grupy od 18 do 120 osób, wszystkie działy w firmie, wszystkie szczeble w hierarchii