EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...
Mariola Berdysz, Inżynieria, Architektura, Budownictwo
Mariola Berdysz

(0 opinii)
Mariola Berdysz, Inżynieria, Architektura, Budownictwo

Mariola Berdysz

(0 opinii)

O mnie

Doświadczenie zawodowe
Pracowałam w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Aktualnie jest dyrektorem w Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictw Dashofer. Odbyła staże zagraniczne Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada również w Fundacji Wszechnicy Budowlanej oraz na Politechnice Warszawskiej.

Portfolio

Osiągnięcia

Posiadam uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

Oceny kursantów

0.0
(0 opinii)

Oceny Kursantów

0.0
(0 opinii)
brak opinii