EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...
Katarzyna Charkowska-Giedrys, Business, Zarządzanie, Rozwój osobisty, HR
Katarzyna Charkowska-Giedrys

(0 opinii)
Katarzyna Charkowska-Giedrys, Business, Zarządzanie, Rozwój osobisty, HR

Katarzyna Charkowska-Giedrys

(0 opinii)

O mnie

Katarzyna Charkowska-Giedrys
absolwentka studiów doktoranckich nauk społecznych UWM w Olsztynie; posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz w pracy, jako nauczyciel akademicki; wieloletnia trenerka z zakresu tzw. szkoleń miękkich, z różnej tematyki; od 2014 r. auditorka wewnętrzna w firmie doradczo-szkoleniowej; posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów kilkumilionowych projektów finansowanych z UE i audytów JST; uczestniczyła w różnego rodzaju kontrolach i audytach wewnętrznych; zajmuje się kompleksowym przygotowaniem, wdrożeniem, a w efekcie, pozytywnym przejściem auditów certyfikacyjnych standardu SUS 2.0, TGLS QA oraz standardu AKSES; posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi Bazy Usług Rozwojowych – zarówno od strony Organizatora usługi rozwojowej, jak i Operatora, zajmując się gruntowną weryfikacją kart usług zamieszczonych w BUR; aktualnie zaangażowana w kilka projektów unijnych.

Portfolio

Osiągnięcia


2009 r. – 2013 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej. Studia doktoranckie. Specjalność: nauki
2004 r. – 2009 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej. Uzyskany tytuł: mgr pedagogiki
X – XII.2011 r. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA w Olsztynie. Uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora w sprawach rodzinnych i ds. osób nieletnich. Uzyskanie rekomendacji od
2007 r. – 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego. Uprawnienia do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w zakresie poradnictwa
IV.2020 r. MG Centrum Szkoleń i Korepetycji: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – praktyczne aspekty zmian po unijnej
IV.2020 r. MG Centrum Szkoleń i Korepetycji: Auditor wewnętrzny ISO 45001
III.2020 r. Akademia Eurokadry. Centrum Szkoleń Administracji Publicznej: Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM
IX.2019 r. MG Centrum Szkoleń i Korepetycji: Auditor wewnętrzny BHP wg PN-N
IX.2019 r. MG Centrum Szkoleń i Korepetycji: Auditor wewnętrzny ISO
V.2019 r. ROPS UM WZP w Szczecinie: Budowanie partnerstw i umiejętności
VI.2018 r. DEKRA Polska sp. z o. o. Uzyskanie tytułu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO
VI.2018 r. SEKA S.A. Szkolenie: Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach projektów z
V.2018 r. SEKA S.A. Szkolenie: Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z
IV.2015 r. Fundacja Batorego. Szkolenie z zakresu monitorowania zamówień publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z
VIII.2014 r. Pomorska Grupa Doradcza. Szkolenie: „Przygotowanie w GWP wniosku o płatność projektu POKL oraz rozliczenie końcowego wniosku – warsztaty praktyczne z zastosowaniem
IX-X.2013 r. Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne „ACCEPTUS Iwona Urbańska”. Szkolenie: „Sporządzanie wniosków o płatność w projektach PO KL” oraz „Efektywne wydatkowanie środków PO
III.2013 r. Akademia PARP. Szkolenie: „Planowanie własnej kariery
VII.2012 r. Grupa Trenerska „Mentor” Kraków. Szkolenie: „Trening pracy i
VII.2012 r. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie: „Model zatrudnienia wspomaganego osób długotrwale bezrobotnych po 45 roku życia – Wiek gorącego
VI-VII.2011 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie. Szkolenie: „Młody
IV.2011 r. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA. Szkolenie: „Narzędzia rozwiązywania konfliktu w

- kompleksowa obsługa BUR, w tym przygotowywanie kart
- przygotowanie, nadzór i wdrożenie procedur prowadzących do uzyskania certyfikacji SUS 2.0 z DEKRA
- wiedza z zakresu projektów RPO, FIO, PO KL, granty szwajcarskie, w tym: sporządzanie wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność, współkoordynacja projektów, realizacja działań
- teoretyczna wiedza z zakresu systemów zarządzania jakością i przedsiębiorstwem, w tym
- prowadzenie audytów wewnętrznych w realizowanych projektach, również przed
- dobra znajomość programu SPSS, Atlas, pakietu MS
- uczestnictwo i realizacja kilkunastu projektów badawczych, dotyczących: biedy dzieci i młodzieży, zapotrzebowania na informacje pracowników socjalnych, sytuacji osób starszych w woj. w-m, wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, pornografii, prostytucji osób dorosłych oraz
- umiejętność prowadzenia badań w modelu jakościowym i ilościowym; dobra znajomość metodologii nauk
- przygotowywanie diagnoz w ramach "Akademii
Oferta Szkoleń
Brak aktualnych ofert
Masz pytania dotyczące oferty szkoleń?

Oceny kursantów

0.0
(0 opinii)

Oceny Kursantów

0.0
(0 opinii)
brak opinii