EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...
Ireneusz Poznański, Business, Zarządzanie
Ireneusz Poznański

(0 opinii)
Ireneusz Poznański, Business, Zarządzanie

Ireneusz Poznański

(0 opinii)

Obszar działań

małopolskie, wielkopolskie, opolskie...
małopolskie, wielkopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie

O mnie

Więcej:
- referencje: http://poznanskiireneusz.pl/?page_id=110
- opinie o trenerze: http://poznanskiireneusz.pl/?page_id=300
- oferta: http://poznanskiireneusz.pl/?page_id=31, http://kuzniap.pl/
Zakres realizowanych szkoleń:
- Lean Manufacturing – wprowadzenie do technik i kultury ciągłego doskonalenia
- Lean Manufacturing – angielska wersja językowa
- 5S – wydajne i czyste miejsce pracy
- Standaryzacja Pracy & Balansowanie Produkcji
- TWI – Training Within Industry – szybkie uczenie operatorów
- TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
- SMED – redukcja czasów przezbrojeń
- VSM – mapowanie strumienia wartości procesów produkcyjnych
- Kaizen – System Sugestii Pracowniczych
- Kanban – system zarządzania dostawami
- Problem Solving – 5 x Dlaczego, Ishikawa i inne metody
- Lean Office – szczupła administracja
- KPI – kluczowe wskaźniki efektywności
- Shopfloor management w oparciu Hoshin Kanri - metoda zarządzania celami organizacji
- Zarządzanie Zespołem dla Brygadzisty, Lidera, Mistrza
- Budowanie ZAANGAŻOWANIA w LEAN
- Skuteczna KOMUNIKACJA w kulturze Lean Manufacturing

Portfolio

Osiągnięcia

Kluczowe projekty:
- 2001 - branża kolejowa - koordynacja zespołu Change Management Team- reorganizacja pracy i obszaru spawalni wg zasad Lean
- 2005 - 2008 branża kolejowa – stworzenie zespołu Sterowania Produkcją, współudział w doprowadzeniu do dostaw na czas 100% z poziomu 60%
- 2009 - branża energetyka - wdrożenie systemu Kaizen – sugestie pracownicze , wskaźników KPI
- 2010 – 2015 branża energetyka – wdrożenie 5S
- 2010 – branża energetyka– wdrożenie TPM
- 2011- 2013 branża energatyka – transfer projektu budowy generatorów wiatrowych, zarządzenie projektem, wdrożenie pracy standaryzowanej, balansowanie Yamazumi, wzrost produktywności do 25%
- 2011- 2015 branża ciepłownicza - wsparcie wdrożenia 5S, VSM, nadzór merytoryczny Kaizen
- 2015 – 2017 – branża energetyczna – wdrożenie systemów produkcji seryjnej, nadzoru Hoshin Kanri, dostaw Kanban
- 2017 – 2019 branża hutnicza – wdrożenie pilotażowe TPM, wsparcie, wzrost wydajności w 2 lata ~ 18 %
- 2017 – 2019 branża przetwórstwa żywności - wdrożenie 5S, TPM, Kaizen, Standaryzacja pracy, TWI, Balansowanie Yamazumi, wskaźniki KPI, PDCA i in.- kilkunasto % wskazanie oszczędności w różnych obszarach, konsolidacja zespołu
- 2019 - 2020 branża produkcji AGD - wdrożenie TPM, redukcja przestojów maszyn oraz wzrost dostepności o 25%

O mnie
Ireneusz Poznański – Trener i konsultant Lean Manufacturing

Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu Lean Manufacturing. Od 2001 roku jestem związany z wdrażaniem zmian w organizacjach o zasięgu międzynarodowym. Mam doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu wydajnymi organizacjami planowania i sterowania produkcją, logistyki, zarządzania gospodarką magazynową a także we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Lean i Kaizen.

Pracowałem w organizacjach prowadzących produkcję seryjną (przemysł kolejowy) oraz produkcję jednostkową (przemysł energetyczny).

Prowadziłem i prowadzę zespoły projektowe. Szkoliłem zespoły w zakresie technik i kultury Lean Manufacturing w branżach takich jak:
 • automotive,
 • energetyka,
 • obróbka mechaniczna,
 • górnictwo,
 • odlewnictwo,
 • hutnictwo,
 • branża spożywcza,
 • produkcja żywności dla zwierząt,
 • obróbka drewna,
 • produkcja artykułów użytku domowego,
 • AGD,
 • procesy laboratoryjne,
 • produkcja farb,
 • produkcja artykułów higienicznych,
 • produkcja elektroniki,
 • logistyka
 • usługi hotelowe.
Nieprzerwanie od 2011 roku jestem aktywnym trenerem i konsultantem Lean Manufacturing o zasięgu ogólnopolskim.
Specjalizuję się w doradztwie, szkoleniach, planowaniu oraz organizacyjnym wsparciu wdrożeń w obszarach zarządzania produkcją oraz logistyką (od 5S, TPM, Kaizen poprzez VSM, SMED, Standaryzacje do systemów PULL opartych o KANBAN).
Dodatkowo pełni rolę koordynatora wdrożeń inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia na poziomie kadry zarządzającej. Wielokrotnie współtworzyłem pakiety mierników KPI (Key Performance Indicators) na poziomie przedsiębiorstw.
Doświadczenie trenerskie zdobyłem podczas szeregu szkoleń oraz warsztatów (ponad 1000 godzin szkoleniowych i wdrożeniowych).
Jestem również uczestnik szeregu szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania produkcją, Lean/Kaizen, warsztatów trenerskich a także uczestnikiem i mówcą oraz prowadzącym konferencje i spotkania skupiające praktyków Lean.
Tematy moich wystąpień to m.in.
 • Eliminacja oporu wobec Lean,
 • Lean w produkcji jednostkowej,
 • KAIZEN – system sugestii pracowniczych, praktyczne aspekty wdrażania projektów optymalizacyjnych.
Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami na Politechnice Wrocławskiej oraz studia magisterskie w dziedzinie socjologii na kierunku komunikacja społeczna i badanie rynku na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju MUKOID.
Prywatnie aktywnie uprawiam sport, interesuję się historią i geopolityką, strzelectwem, wychowaniem trójki dzieci.
Oferta Szkoleń
5S on-line – wdrożenie
1200 PLN

Oceny kursantów

0.0
(0 opinii)

Oceny Kursantów

0.0
(0 opinii)
brak opinii