EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...
Collegium Humanum, Nauka, Humanistyka, Nauki społeczne
Collegium Humanum

(0 opinii)
Collegium Humanum, Nauka, Humanistyka, Nauki społeczne

Collegium Humanum

(0 opinii)

O mnie

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie – to międzynarodowa uczelnia niepubliczna, którą tworzą wielowymiarowi wykładowcy akademiccy z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim w obszarze edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego.
Collegium Humanum to projekt międzynarodowy, który wyróżnia się ofertą edukacyjną tworzoną w odpowiedzi na potrzeby rynku ludzi młodych, kreatywnych i wyjątkowo zdolnych. Kreatywność i innowacyjność to podstawowe cechy projektowanych produktów edukacyjnych, które powstają w zespołach interdyscyplinarnych przy udziale znanych i cenionych specjalistów–praktyków oraz ludzi świata nauki, ale przede wszystkim dzięki autorskiej platformie relacji międzypokoleniowej, łączącej życie akademickie wielu prestiżowych uniwersytetów światowych z ambitną i wymagającą młodzieżą szkół średnich i ponadgimnazjalnych na całym świecie.
Naszym know-how jest wyjątkowa umiejętność analizy potrzeb oraz możliwości edukacyjnych na każdym szczeblu edukacji tak, aby w ich przyszłości projektować efekty edukacyjne, odpowiadające rzeczywistym oczekiwaniom świata ludzi nastawionych na sukces zawodowy i intelektualny, ludzi ambitnych i z pasjami, którzy potrafią z pracy zawodowej czerpać satysfakcję, będącą wartością dodaną życia prywatnego.
Standardem naszej codziennej pracy jest przekraczanie granic pomiędzy marzeniami, wiedzą, a rzeczywistymi możliwościami jednostki. Indywidualne podejście do każdego studenta, wyjątkowa atmosfera studiowania, międzynarodowe środowisko, aktualne źródła wiedzy zweryfikowane przez praktykę, opieka stypendialna i zespół ludzi, dla których nauka i praca to pasja życia codziennego, tworzą wartość dodaną wnoszoną przez Collegium Humanum w procesie budowania i doskonalenia społeczności obywatelskiej Polski i Europy

Portfolio

Osiągnięcia

Złoty medal św. Elżbiety – Vysoká školá zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie (St. Elisabeth University of Health and Social Sciences)
Srebrny medal Politechniki Czeskiej w Pradze (České vysoké učení technické v Praze – ČVUT)
Srebrny medal Newton College – For Contribution to Developing
International Academic Cooperation
Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu przyznany przez Polski Klub Biznesu
Złoty medal Politechniki Czeskiej w Pradze (České vysoké učení technické v Praze – ČVUT)
Złoty medal Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Międzynarodowej ISM Slovakia w Preszowie (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove)
Najwyższa nagroda Silver Stars Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach – za działalność na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy
Złoty medal św. Elżbiety – Vysoká školá zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie (St. Elisabeth University of Health and Social Sciences)
Pamiątkowy medal Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach – za wspieranie rozwoju uczelni
Doctor honoris causa Czernihowskiego Narodowego UniwersytetuTechnologicznego (Ukraina) – Chernihiv National University of Technology
Złoty medal Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego
Doctor honoris causa Akademii Ostrogskiej (Ukraina) – National University Ostroh Academy
Nagroda Presidential Leadership Award króla Melazji Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V “za wspieranie Society for Anti-Aging, Aesthetic and Regenerative Medicine Malaysia (SAAARMM, Towarzystwo Medycyny Anti-Aging, Estetycznej i Regeneracyjnej Malezji)”
Złoty medal Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach – za działalność na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy
Najwyższy order Instytutu Kardynała Havlíka w Skalici w Republice Słowackiej
Medal Nauka i Kultura Fundacji Kultura i Parafii polskokatolickiej w Toruniu – za zasługi dla nauki i kultury
Medal Lubelskiego Klubu Biznesu
Pamiątkowy medal Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach
Doktor honoris causa Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach
Nagroda Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina za doniosły wkład w rozwój współpracy kulturalnej i naukowej między Polską a Ukrainą
Medal Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologii i Projektowania (KNUTD)
Złoty medal św. Elżbiety za działalność wydawniczą dla Wyższej Szkoły Opieki Zdrowotnej i Pracy Społecznej imienia Świętej Elżbiety w roku 2017
Dekret Dziekana Wydziału Lotnictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach dot. mianowania na członka redakcji czasopisma naukowego Acta Avionica
Medal – 50 rocznica nadania praw miejskich Miastu Ząbki
Złoty medal Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistycznego w Odessie (Ukraina)
Nagroda Dziekana Wydziału Lotnictwa Koszycki Uniwersytet Techniczny (Kosice, Słowacja)
Doctor honoris causa (Dr h.c.) Vysoka Skola DTI (Republika Słowacka)
Złoty medal Króla Malezji J.K.M. Muhammada V Faris Petra
Podziękowanie-Rosyjska Akademia Mienia Państwowego i Służby Narodowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
Oferta Szkoleń

Oceny kursantów

0.0
(0 opinii)

Oceny Kursantów

0.0
(0 opinii)
brak opinii