EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO i ASME

Kategoria: MetrologiaCzas trwania: 14Typ: Szkolenie grupoweCena: 500
Mariusz Franek
(0 opinii)
Inżynieria
Mechanika

Opis szkolenia

Program szkolenia :
Powtórzenie informacji o czytaniu rysunku technicznego - wymiarowanie
GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015)
GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu
Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone
Klasyfikacja tolerancji geometrycznych.
Symbolika tolerancji geometrycznych.
Tolerowanie ogólne
Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni – metodyka pomiaru
Bazy: ich rodzaje i układy baz.
Układy bazowe RPS
Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachyleni – metodyka pomiaru
Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii- metodyka pomiaru
Tolerancje bicia.
Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC).
Różnica między ISO a ASME
Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych
Projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych
Pomiar sprawdzianów funkcjonalnych za pomocą CMM
Sprawdzian funkcjonalny jako środek kontrolno – pomiarowy – zasady dopuszczania do użytkowania
zgodnie z wymagania systemów zarządzania jakością
Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych wyrobach dotycząca tolerancji geometrycznych oraz ich metodyki
pomiaru za pomocą sprawdzianów funkcjonalnych oraz pomiarów współrzędnościowych