EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...

Urlopy pracownicze

Kategoria: HRCzas trwania: indywidualnyTyp: Szkolenie indywidualneCena: 420
Agata Rosińska, Business, HR, Rozwój osobisty, ZarządzanieAtrakcyjny profil!
Agata Rosińska
(4 opinie)
Business
HRRozwój osobistyZarządzanie

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób chcących nabyć lub usystematyzować wiedzę w zakresie urlopów pracowniczych. Szkolenie polecane jest szczególnie osobom zaczynającym swoją drogę zawodową w działach kadrowo-płacowych oraz rodzicom pracującym.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikowi podstawowej wiedzy z praktycznymi aspektami do wykorzystania w życiu zawodowym w zakresie zasad udzielania, naliczania
i wykorzystywania urlopów pracowniczych.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik jest podstawą wydania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program kursu:
1. URLOP WYPOCZYNKOWY
- Wymiar urlopu wypoczynkowego
- Nabywanie prawa do urlopu
- Wliczanie okresów nauki
- Zasady wliczania okresów poprzedniego zatrudnienia
- Wyliczanie stażu pracy
- Zasady udzielania urlopu
- Urlop na żądanie
- Ostateczny termin udzielenia urlopu
- Obowiązek wykorzystania urlopu
- Wynagrodzenie za urlop
- Urlop proporcjonalny – zasady
- Urlop po długiej chorobie
- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

2. URLOP BEZPŁATNY
- Wniosek o urlop bezpłatny
- Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
- Jak długo może trwać urlop bezpłatny?
- Uprawnienia pracownicze w trakcie urlopu bezpłatnego
- Urlop bezpłatny a świadczenia z urzędu pracy

3. URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
- Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego

4. URLOP A PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
- Wymiar urlopu szkoleniowego
- Zwrot świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
- Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych

5. URLOP MACIERZYŃSKI
- Wymiar urlopu macierzyńskiego
- Urlop macierzyński w przypadku zgonu dziecka
- Urlop w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej

6. URLOP RODZICIELSKI
- Wymiar urlopu rodzicielskiego
- Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
- Rezygnacja z korzystania z urlopu rodzicielskiego
- Praca w czasie urlopu rodzicielskiego
- Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego w związku z pracą w trakcie jego trwania

7. URLOP WYCHOWAWCZY
- Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o urlop wychowawczy
- Rezygnacja z urlopu wychowawczego
- Obligatoryjne obniżenie wymiaru etatu
- Ochrona przed wypowiedzeniem
- Dodatkowy urlop wychowawczy
- Praca w czasie urlopu wychowawczego
- Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego

8. URLOP OJCOWSKI
9. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM