EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...
Szkolenie archiwalne

Szkolenie zawodowe Opiekun Dziecka 280 godzin

Kategoria: Nauki społeczneCzas trwania: 280 godzinTyp: Szkolenie grupoweCena: do uzgodnienia
od: 13 October 2020, 16:00do: 19 December 2020, 08:00On-Line
Iwona Zarębska, Nauka, Humanistyka, Nauki społeczne
Iwona Zarębska
(0 opinii)
Nauka
HumanistykaNauki społeczne

Opis szkolenia

I. Podbudowa umożliwiająca udział w szkoleniu:
1. wykształcenie co najmniej średnie.
II. Podstawa prawna opracowania programu szkolenia.
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późniejszymi zmianami.:
a) Art. 16 ust. 2.
b) Art. 48.
c) Art. 49.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. Dz. U.Nr 89 z 2011 r., poz. 368.
III. Opis kompetencji osób, które ukończą szkolenie.
Osoba, która ukończy szkolenie;
  • będzie posiadała uprawnienia zawodowe do pracy na stanowusku opiekun dziecka w żłobku i/lub klubie dziecięcym
  • będzie posiadała wiadomości i umiejętności dotyczące sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej, to znaczy kompetencje w zakresie:
a) wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
b) planowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych zabaw rozwijających z dziećmi w wieku do lat 3;
c) sprawnego komunikowania się z osobami zaangażowanymi w proces wychowania dziecka;
d) radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i prywatnych
e) rozwiązywania problemów rówieśniczych dzieci oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych związanych z wykonywanym zawodem;
f) organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w warunkach instytucjonalnych i domowych.
IV. Bloki szkoleniowe i liczba godzin szkolenia w blokach.
TYTUŁ BLOKU LICZBA GODZIN
1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki - 20
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (od 0 do 3 roku życia).- 25
3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.- 120
4. Kompetencje opiekuna dziecka.- 35
5. Praktyki zawodowe - 80
6. Razem 280
V. Szczegółowy plan i harmonogram szkolenia otrzymuja zarejestrowani uczestnicy w danej edycji szkolenia.