EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...

Szkolenie zawodowe Dzienny Opiekun Dziecka 160 godzin

Kategoria: Nauki społeczneCzas trwania: 160 godzinTyp: Szkolenie grupoweCena: do uzgodnienia
Iwona Zarębska, Nauka, Humanistyka, Nauki społeczne
Iwona Zarębska
(0 opinii)
Nauka
HumanistykaNauki społeczne

Opis szkolenia

I. Podbudowa umożliwiająca udział w szkoleniu:
1. osoba fizyczna o dowolnym poziomie wykształcenia.
II. Podstawa prawna opracowania programu szkolenia.
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późniejszymi zmianami.:
a) Art. 39 ust. 1.
b) Art. 48.
c) Art. 49.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. Dz. U. Nr 89 z 2011 r., poz. 368.
III. Opis kompetencji osób, które ukończą szkolenie.
Uczestnicy szkolenia:
 • uzyskają kwalifikacje zawodowe w zakresie sprawowania dziennej opieki nad dziećmi we własnej placówce lub u pracodawcy
 • zostaną wyposażeni w kompetencje i umiejętności w zakresie:
 1. sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi poprzez wykonywanie zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych oraz prowadzenie zabaw różnego rodzaju
 2. rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci w kolejnych latach życia
 3. dokonywania oceny przebiegu rozwoju dziecka w każdej sferze rozwojowej
 4. stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez planowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych zabaw rozwijających z dziećmi
 5. nawiązywania kontaktów społecznych i więzi z dziećmi powierzonymi opiece
 6. budowania dobrych relacji i interpersonalnych z różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces opieki nad dziećmi
 7. udzielania pierwszej pomocy dzieciom w razie zaistnienia takiej konieczności
 8. pracowania zgodnie z zasadami i przepisami bhp
 9. kreowania przestrzeni i klimatu wychowawczego dla dzieci
 10. podejmowania odpowiedzialności z powierzone ich opiece dzieci.
IV. Bloki szkoleniowe i liczba godzin szkolenia w blokach.
Lp. TYTUŁ BLOKU LICZBA GODZIN
1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (od 0 do 3 roku życia) - 20
2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - 90
3. Kompetencje opiekuna dziecka - 20
4. Praktyka zawodowa - 30
5. Razem 160
V. Szczegółowy plan i harmonogram szkolenia otrzymają zarejestrowani uczestnicy szkolenia.