EduLikeEduLike
Czego szukasz?
Lokalizacja...

Mediacje rodzinne

Kategoria: ZarządzanieCzas trwania: 4 dniTyp: Szkolenie grupoweCena: 1199
Elżbieta Damm, Business, Zarządzanie, Rozwój osobisty, HR
Elżbieta Damm
(0 opinii)
Business
ZarządzanieRozwój osobistyHR

Opis szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia:

Mediacja w starożytności -Arystoteles i Sokrates;
Zasady mediacji, rodzaje mediacji, cele mediacji;
Przebieg mediacji, kryteria selekcji spraw do mediacji, korzyści z mediacji;
Rola mediatora w mediacjach rodzinnych;
Rodzina w mediacji-funkcje rodziny;
Wykorzystanie systemowego ujęcia rodziny w mediacji, struktura rodziny , genogram;
Komunikacja w rodzinie , sposoby włączania dzieci do mediacji;
Zastosowanie kodeksu rodzinnego w mediacji.;
Przepisy prawne dotyczące spraw około rozwodowych;
Kwalifikacje spraw do mediacji oraz emocje w mediacji;
Tworzenie planów wychowawczych ze stornami ? teoria;
Techniki mediacyjne w sprawach rodzinnych- rodzaje pytań w mediacji;
Rozwód czy separacja – struktura rozpadania się związku małżeńskiego, dynamika zmian emocjonalnych;
Przywracanie równowagi po rozwodzie, stadia procesu zaradczego;
Sporządzanie planów wychowawczych, dokumentacja dla sądów, współpraca z pełnomocnikami stron ? ćwiczenia praktyczne.
Sporządzanie planów wychowawczych, dokumentacja dla sądów, współpraca z pełnomocnikami stron ? ćwiczenia praktyczne.
Komunikacja pomiędzy rodzicami a dziećmi.
Dziecko w sytuacji separacji rodziców i rozwodu.
Przemoc w rodzinie i uzależnienia